Galerie projektu

Revitalizace sídliště Moravský Krumlov

Celkové řešení má za cíl formulovat jasnou a udržitelnou vizi, efektivně zorganizovat plochy a vytvořit jasnou hierarchii prostoru sídliště. Návrh upravuje vedení pěších tras, tak aby reflektovaly reálné potřeby obyvatel a umožnily v co největší míře bezbariérové řešení. Cílem je zvýšení bezpečnosti a atraktivity pěšího provozu na úkor individuální au